Đánh giá Campaigner: Dịch vụ Email Marketing miễn phí rất đáng sử dụng
Hiện nay Email Marketing đang được các cá nhân, doanh nghiệp sử dụng rất phổ biến. Nó được coi như một công cụ chính để quảng bá sản phẩm, dịch vụ. Theo một thống kê cho thấy, Email Marketing chiếm 70% tổng số doanh thu đến từ các loại hình marketing online. Điều này cũng… (2 comments)